Ayurveda

AYURVEDA

 

KUNSKAP OM LIVET

 

ALLT ÄR ETT


"Våra själar har blivit tilldelade denna fantastiska kropp/maskin-vilken vi måste bli påminda om hur vi på bästa sätt tar hand om för att nå ett syfte, någon form av mening med detta livet och en inre frid".

Skapa balans i ditt liv med

AYURVEDA

 

Ayurveda som betyder kunskap om livet, är en många tusen årig gammal visdom för naturlig hälsa och inre utveckling.

Den är beprövad av miljontals människor, och erbjuder många enkla och välgörande lösningar för människor i vår s k moderna tid.

Förståelsen för människors olikheter och unika resurser är en väsentlig tillgång som skiljer Ayurvedan från västerländsk hälso- och sjukvård. När du vet vem du är, blir det lättare att förstå vad du mår bra av.

Ayurveda ger dig nyckeln att förstå dig själv bättre. 

Ayurveda är en värdefull gåva till mänskligheten i vår tid. Dess metoder har tillämpats i såväl Indien, Nepal, Tibet, Sri Lanka och indonesien i mer än 4.000 år f Kr. Det handlar om naturens egen visdom, som alltid funnits mer eller mindre tillgänglig.

Kunskapen har vidarebefodrats i muntlig tradition långt innan någon försökte förmedla kunskap i skriven form, och så sker än idag.

Att Ayurveda överlevt genom tiderna visar en del av dess helhet, kvalitet och styrka. Idag kommer den allt fler till del här i västvärlden genom det ökade behovet av och intresset för kompletterande, naturliga metoder.

Ur ”Skapa din hälsa med Ayurveda, insikter för livet” av Maivor Stigengreen

SKAPA BALANS I DITT LIV MED AYURVEDA

 

 

Prana: Livsenergi/Livsglädje

Dharma: Livsväg/Livsuppgift. Att leva enligt sitt Dharma innebär att du trivs med det du gör, oavsett vad det är, och du känner att det har en betydelse sett i ett större sammanhang. Har du redan kommit underfund med vilken uppgift du har här på jorden? I annat fall är det dags att börja söka nu - det är aldrig för sent!

Ojas: Livselexir

Yoga: En livsstil, levnadssätt och förhållningssätt, man vill skapa balans mellan kropp och sinne i harmoni - inte bara ett utövande av positioner/asanas. Yoga har sitt ursprung i Indien. Ordet yoga kommer från verbet "yuj" på sanskrit, som betyder "att förena".

DOSHA ~ KROPPSKONSTITUTION

 

Få mer förståelse om dig själv, din kropp, din omgivning och allt som omger dig

VATA

står för luft, rymd, rörelse, vind, kreativitet, fantasi. Kontrollerar alla rörelser: hjärtverksamhet, cirkulation, tarmrörelser, muskelrörelser, tankeprocess. Personer där Vata dominerar i konstitutionen är av naturen livliga, entusiastiska, flexibla, snabba, fantasifulla, ombytliga, oförutsägbara, impulsiva och kreativa.

Det är så luftelementet uttrycker sig.

 

 

PITTA

är eld elementet och står för hetta, förbränning, aktivitet, energi. Kontrollerar ämnesomsättningen, transformation och matsmältning. Det är Pitta som ansvarar för att till exempel en matbit omvandlas till näringsämnen som kan tas upp av kroppen. Personer där Pitta dominerar i konstitutionen är av naturen företagsamma, ambitiösa, intensiva, målmedvetna, effektiva, logiska, analytiska och viljestarka.

Det är så eldelementet uttrycker sig.

 

KAPHA

står för vatten och jord, tillsammans blir detta lera, vilket gör Kapha till ett tyngre element som delvis står för stabilitet och trygghet. Kapha ansvarar för stabiliteten. Kapha-doshan har sammanfogande och sammanhållande egenskaper som skapar en stabil och stadig struktur i kropp och sinne. Personer där kapha dominerar i konstitutionen är av naturen lugna, stabila, eftertänksamma, tålmodiga, lite sävliga, medkännande, tillmötesgående och undfallande.

Det är så vattenelementet uttrycker sig.