Kunskap om livet

AYURVEDA

Skapa balans i ditt liv

VATA

står för luft, rymd, rörelse, vind, kreativitet, fantasi.

 

Kontrollerar alla rörelser: hjärtverksamhet, cirkulation, tarmrörelser, muskelrörelser, tankeprocess.

Personer där Vata dominerar i konstitutionen är av naturen livliga, entusiastiska, flexibla, snabba, fantasifulla, ombytliga, oförutsägbara, impulsiva och kreativa.

Det är så luftelementet uttrycker sig.

 

PITTA

är eld elementet och står för hetta, förbränning, aktivitet, energi.

 

Kontrollerar ämnesomsättningen, transformation och matsmältning. Det är Pitta som ansvarar för att till exempel en matbit omvandlas till näringsämnen som kan tas upp av kroppen.

Personer där Pitta dominerar i konstitutionen är av naturen företagsamma, ambitiösa, intensiva, målmedvetna, effektiva, logiska, analytiska och viljestarka.

Det är så eldelementet uttrycker sig.

KAPHA

står för vatten och jord, tillsammans blir detta lera, vilket gör Kapha till ett tyngre element som delvis står för stabilitet och trygghet.

Kapha ansvarar för stabiliteten. Kapha-doshan har sammanfogande och sammanhållande egenskaper som skapar en stabil och stadig struktur i kropp och sinne.

Personer där kapha dominerar i konstitutionen är av naturen lugna, stabila, eftertänksamma, tålmodiga, lite sävliga, medkännande, tillmötesgående och undfallande.

Det är så vattenelementet uttrycker sig.

OM AYURVEDA

 

Ayurveda som betyder kunskap om livet, är en många tusen årig gammal visdom för naturlig hälsa och inre utveckling. Den är beprövad av miljontals människor, och erbjuder många enkla och välgörande lösningar för människor i vår s k moderna tid.

Förståelsen för människors olikheter och unika resurser är en väsentlig tillgång som skiljer Ayurvedan från västerländsk hälso- och sjukvård. När du vet vem du är, blir det lättare att förstå vad du mår bra av.

Ayurveda ger dig nyckeln att förstå dig själv bättre.

 

Ayurveda är en värdefull gåva till mänskligheten i vår tid. Dess metoder har tillämpats i såväl Indien, Nepal, Tibet, Sri Lanka och indonesien i mer än 4.000 år f Kr. Det handlar om naturens egen visdom, som alltid funnits mer eller mindre tillgänglig.

Kunskapen har vidarebefodrats i muntlig tradition långt innan någon försökte förmedla kunskap i skriven form, och så sker än idag.

Att Ayurveda överlevt genom tiderna visar en del av dess helhet, kvalitet och styrka. Idag kommer den allt fler till del här i västvärlden genom det ökade behovet av och intresset för kompletterande, naturliga metoder.

 

Ur Skapa din hälsa med Ayurveda, insikter för livet

av Maivor Stigengreen

© 2018 Emma Bothin Svenring

www.emmabothinsvenring.webnode.se

Hemsida skapad och redigerad av Emma Bothin Svenring